четвъртък, 5 май 2011 г.

Изчезналите кюфтета

Като намират пенкилера в кафявото шише в левия край на полицата, боцманът, кокът и дърводелецът отиват да направят последен опит да спасят живота на капитан Флинт. Дават му ударна доза и за изненада на всички, даже и на самия готвач, пенкилерът дава чудесен резултат и капитан Флинт започва да се съвзема. Кокът си позволява един-единствен победоносен поглед към присъстващите и заявява с маниера на английски иконом:
-Извинете, време е да сервирам обяда!
След което с императорско достойнство се понася към кухнята. Но само след малко оттам се понася яростният му рев. Пиратите се втурват да разберат какво се е случило и го заварват да преследва кучето на капитана из кухнята с черпак в ръка. Макар и трудно, поради афектираното му състояние, разбират, че е заварил кучето да се угощава с кюфтетата за обяда на пиратите.
-Петнадесет кюфтета! Петнадесет кюфтета липсват! Възможно ли е лакомото животно да погълне петнадесет кюфтета?! - задъхва се от възмущение кокът.
-Вероятно да, но то не е изяло всичките - чува се откъм вратата спокойният глас на корабния художник.
Оказва се, че той е прекарал сутринта в творчески унес в най-отдалечения край на палубата и е пропуснал суматохата покрай треската на капитана. Но за сметка на това е видял Док да минава оттам с чиния кюфтета в ръка.
-Когато го попитах накъде се е запътил с тези кюфтета, - разказва художникът - Док отвърна, че искал да отиде някъде с лодката и за да има сили да гребе, иска днес да изяде три пъти повече отколкото е ял вчера и да има за утре наполовината на това, което ще изяде днес, като никога, разбира се, не яде по половин кюфте.

При това положение колко от изчезналите кюфтета е изяло кучето и колко е отнесъл Док?

Към предишната част    Към началото    Към следващата част

3 коментара:

 

Категории

Математическа логика

Математически приказки

Химия