четвъртък, 23 юли 2009 г.

Математическа логика – Тест 2

1.

Ако за вчера, утре е било четвъртък, кой ден ще бъде вчера за вдругиден?

А) понеделник Б) сряда B) петък Г) неделя


2.

За всяка вярно решена задача майката на Ники пуска в касичката му по 10 ст. За всяка задача, която се окаже грешно решена, той връща по 5 ст. След като решил 20 задачи, в касичката останали 80 ст. Колко задачи е сгрешил Ники?

А) 5 Б) 8 B) 10 Г) 12


3.

Бил ограбен бижутериен магазин. Полицейският инспектор знае, че обирът е извършен от един от тримата престъпници с прякори Артиста, Бика и Враната. Било установено, че

1. Магазинът не е ограбил Бика.

2. Магазинът е ограбил Враната.

В последствие се изяснило, че само едно от двете твърдения е вярно. Кой е ограбил магазина?

A) Артистът Б) Бикът B) Враната


4.

В един клас правили контролна работа. Една трета от учениците били с една сгрешена задача, една четвърт – с две сгрешени задачи, една шеста – с три сгрешени задачи. Една осма сгрешили всичките четири задачи. Колко ученици са решили вярно всички задачи, ако в класа има не повече от 30 ученици?

А) 0 Б) 3 В) 5 Г) 9


5.

В едно семейство имало много деца. Седем от тях обичали зеле, шест обичали моркови, а пет – грах. Четири обичали зеле и моркови, трима – зеле и грах, двама – моркови и грах. Само едно от децата обичало и зеле, и моркови и грах. Колко били децата в семейството?

A) 5 Б) 9 В) 10 Г) 18


6.

Един от петима братя изработил подарък за майката. Николай казал:” Това е Георги или Иван.”Георги казал:”Не съм аз и не е Димитър”. Иван казал” Вие и двамата се шегувате”. Асен:”Не, единият от тях казва истината”. Димитър казал :” Не, Асене, ти не си прав”. Майката знае, че трима от синовете и винаги казват истината. Кой е изработил подаръка?

А) Николай Б) Димитър В) Георги Г) Иван Д)Асен


7.

Петима първолаци стоят в редичка и държат 37 знаменца. Всички вдясно от Таня държат 14 знаменца,всички вдясно от Яна - 32, всички вдясно от Вера - 20, всички вдясно от Мишо – 8. Колко знаменца държи Дани?

А) 17 Б)5 B) 8 Г)20


8.

Сега Симеон е на 11, а Виктор на 1. На колко години ще бъде Виктор, когато Симеон стане три пъти по-възрастен от него?

А) 5 Б) 13 B)20 Г) 27


9.

За ученическа екскурзия били поръчани няколко еднакви автобуса. 115 човека заминали за езерото, а 138 – в планината. За всички имало място, и нямало незаети места. Колко били поръчаните автобуси?

A) 5 Б) 6 В) 11 Г) 20


10.

Момче и прасе тежат колкото пет сандъка. Прасето тежи колкото четири котки. Две котки и прасето тежат колкото три сандъка. Колко котки тежат колкото тежи момчето?

А) 3 Б) 5 B) 6 Г)8

Тест 1


0 коментара:

Публикуване на коментар

 

Категории

Математическа логика

Математически приказки

Химия