понеделник, 30 януари 2012 г.

Огънят и хигиената (химическа загадка)

Ако словесните картини могат да сгряват, не може да се каже, че не се постарах да бъда полезна. :D

През горещ летен ден група хора, които отдавна били на път, доближили един град. Били много мръсни от пътуването и затова, преди да влязат в него, спрели до една рекичка. Прегледали багажа си и установили, че в него са останали само сух хляб и сланина. Решили, че все пак могат да се изкъпят и да изперат дрехите си. Събрали дърва и запалили огън. 
Защо?


събота, 28 януари 2012 г.

Драконови задачи: Кой отвлече Василиса Прекрасна? (VI)

Както стана ясно от коментара на Гост, драконката е снесла 4 или 12 яйца и в първия случай 3-те яйца, намерени от Иван Царевич, са пазени, а във втория - изоставени. Той бил толкова гладен, че решил да рискува. Счупил едно от тях и отвътре насреща му се опулило малко драконче - явно яйцата не били особено пресни. Дракончето бързо смушило зад гърба си една книжка с картинки и изписукало:
-Не ме убивай, добри юначе, може да ти потрябвам!
Иван се вслушал в къркоренето на стомаха си, почесал се по главата и като си представил какви ядове го чакат с природозащитниците, ако реши да го убие, се съгласил набързо:
-Добре! И без това си забравих запалката, а пък може да ми потрябва - и пъхнал дракончето в джоба си.
Продължили нататък и скоро излезли от блатото. Там ги чакало ново изпитание - пред тях се издигала стена от тръни, толкова висока и широка, че краят и не се виждал. Не успял да разсече тръните с меча си и се зачудил, не бил виждал такива по техния край.
-Я ти пробвай! - казал той, като извадил дракончето от джоба си.Сложил го на земята и духнал малко прах срещу му.
-Апчииих! - силно кихнало дракончето, изригнало огнен пламък и тръните пламнали.
Отворила се просека, зад която били портите на двора на кашчеевия замък. Те зеели подозрително гостоприемно разтворени. Влезли вътре. Дракончето се подало неспокойно от джоба на Иван, подушило въздуха, скрило се обратно и започнало да рие с лапички из боклуците в джоба му.
-Ей, какво правиш, гъдел ме е! - оплакал се Иван.
-Мирише на куче! - избърборило нервно то отвътре и заровило още по-бързо.
Рекло-недоизрекло, насреща им с адски лай изскочило кучето Цербер. А-ха, да се хвърли върху Иван, но дракончето се подала от джоба му и метнало срещу кучето една изсъхнала медена курабийка, която успяло да изрови вътре. Едната глава на Цербер захапала курабийката, втората продължила да ръмжи за атмосфера, а третата казала:
-Всяка от нас ще ти зададе по един въпрос. Имаш по 3 секунди да отговориш правилно. Ако го направиш, ще те пропуснем. Ако не, ще изядем душата ти. Готов ли си?
Иван кимнал.
-Кое е по-голямо, сумата от всички цифри или тяхното произведение?
Иван отговорил веднага (а вие?), но преди втората глава да успее да зададе въпроса си, сам попитал:
-Слушай, много странни работи стават днес. И ти не си от нашата гора, нали? Какво търсиш тук?
-На специализация. Не се разсейвай! И така, ако участваш в състезание по бягане и задминеш втория, кой ще бъдеш?
Иван отново отговорил бързо и правилно (а вие?). Дошъл ред на последната глава да зададе въпроса си, тази, която стискала курабийката в уста. И за да по пита, тя ей тъй, уж случайно, глътнала курабийката. Това вбесило останалите две глави и те я нападнали с яростен лай. А докато главите на Цербера се биели помежду си, Иван и дракончето се промъкнали в замъка ...


вторник, 24 януари 2012 г.

Драконови задачи: Кой отвлече Василиса Прекрасна? (V) - Яйцата на дракона

Докато се придвижва през блатото, Иван Царевич страшно огладнява. Започва да се оглежда за нещо, с което да засити глада си. На едно място край пътеката, по която върви, намира три големи яйца от воден дракон. За водните дракони се знае, че изоставят 1/4 от яйцата си. Излюпват останалите, без да ги мътят, естествено, но женската е потопена някъде наблизо и ги пази, а от излюпените отглеждат 1/3.
Съдейки по бройката на  намерените яйца, може ли Иван Царевич да разчита, че са изоставени и да се нахрани с тях или ако се опита, ще бъде нападнат от драконката? И колко яйца се предполага, че е снесла тя?


вторник, 17 януари 2012 г.

Драконови задачи: Кой отвлече Василиса Прекрасна? (IV)

Тръгнал Иван Царевич след вълшебното кълбо към замъка на Кашчей. Вървял, вървял, стигнал до едно блато. Тогава от небето се спуснал черен гарван и грабнал кълбото. Не знаел Иван Царевич как да продължи нататък. В блатото се разклонявали три пътеки, но по коя от тях да поеме? Огледал се и видял наблизо една схлупена къщурка. Потропал на вратата и влязъл. Вътре, до огнището седяла стара кикимора и плетяла. Помолил я Иван Царевич да го упъти коя пътека да поеме към замъка на Кашчей.
-Пътеки много, момко. Всяка от тези три се разклонява на по още три, а те - също на по още три. Някои водят към сигурна смърт, други - към вечното блаженство. Но щом искаш да стигнеш до Кашчеевия замък, запомни:
-на първото разклонение тръгни по дясната пътека;
-на второто не тръгвай по дясната пътека;
-а на третото не тръгвай по лявата.
Два пъти, докато го упътвала кикимората, куките и звъннали силно, но той внимавал да запомни съветите за пътя и не обърнал внимание. Благодарил и за помощта и се отправил към блатото да хване десния път.
-Спри се, Иване, може на смърт да отиваш! - обадило се от джоба му огледалцето на Василиса. - Не чу ли, че при два от съветите  на кикимората куките и зазвъняха? Гибел предвещава това, лъжливи са тези съвети.
-Но аз не запомних кои са! - отчаяно възкликнал Иван.
-Може да ти помогне това, което тя не ти каза, но прочетох в мислите и: трите пъти три различни пътеки трябва да хванеш - веднъж лявата, веднъж дясната и веднъж средната.
Седнал Иван Царевич пред блатото и се замислил, кой е единственият верен път?

събота, 14 януари 2012 г.

Гумена гатанка

В музея на първия в света завод за производстство на синтетичен каучук в руския град Ярослав се пази приветствената телеграма за деня на откриването му, изпратена от Максим Горки. В нея се казва: "Юнаци, ярославци, научихте се от ........ да правите галоши".
От какво растение се научили руснаците да правят галоши и как (накратко, схематично)?

Гатанката е гимназиална, а не прогимназиална. Имах наум една информативна публикация за многофункционалността на въпросното растение, но се отказах от някакви етични съображения. Затова ще се ограничим с галошките за момента. :)

Отговор


Kартофи
Според един източник, 5 кг картофи са достатъчни за да бъдат изработени чифт галоши.

Картофеното нишесте се хидролизира до прости захари, които се подлагат на ферментация. При това се получават етилов алкохол и въглероден диоксид.
Доколкото целта ни е да получим каучук, въглеродният диоксид се явява страничен продукт и първоначално го изпускали в атмосферата. По-късно започнали да го събират и да получават от него сух лед.
От етиловия алкохол чрез дихидрогениране и дехидратиране се получава бутадиен (реакция на Лебедев), а от бутадиена чрез полимеризация - каучук.


четвъртък, 12 януари 2012 г.

Драконови задачи: Кой отвлече Василиса Прекрасна (III)

:) Е, вярно, че това, кой отвлече Василиса, го разбрахме в предния епизод, но реших да не оставяме работата недовършена и да я открием и спасим. Та, заглавието вече не е  актуално, но ще го оставя, за да се знае, че задачите са от тая серия.

След като разбира, че Кашчей е отвлякъл Василиса, Иван Царевич се опитва да получи доброволно сътрудничество от баба Яга и Змей Горянин за това, как да намери замъка на Кашчей. Те обещават да му дадат вълшебно кълбо, което да го заведе до замъка, ако им помогне да намерят отговор на един въпрос. За нуждите на статистиката от Асоциацията на Приказните Чудовища им искат сведение по повод на това, че баба Яга има много котки, някои от които на име Васка, а Змей Горянин обича да похапва Васковци, които естествено не са котки. И понеже и там, като навсякъде, бюрокрацията е от бюрократична по-бюрократична, освен всички останали безумия ги питат кои са повече - котките, освен тия котки, които не са Васковци или Васковците, освен тия Васковци, които не са котки.

И тъй, кои са повече? :)


вторник, 10 януари 2012 г.

Драконови задачи: Кой отвлече Василиса Прекрасна? (II)

След като става ясно, че Таласъмът знае кой е отвлякъл Василиса и това не е самият той, Иван Царевич се опитва всячески да изкопчи останалото от него. Таласъмът не се предава, докато не го оставят за един час по пладне на слънце. Тогава, срещу сделката да го приберат на тавана, дава следната информация:
  • В момента Баба Яга, Змей Горянин и Кашчей Безсмъртни са общо на 1200 години.
  • Когато Кашчей бил на толкова години, на колко е баба Яга сега, Змей Горянин бил на толкова, на колкото сега е Кашчей. А когато баба Яга стане на толкова, на колкото сега е Кашчей, Змей Горянин ще бъде два пъти по-стар, отколкото е баба Яга сега.
  • Василиса е отвлякъл този, от чиято сегашна възраст може да се извлече точен квадратен корен.

Кой отвлече Василиса? 
петък, 6 януари 2012 г.

Драконови задачи: Кой отвлече Василиса Прекрасна? (I)

Василиса Прекрасна е отвлечена. Иван Царевич залавя Змей Горянин, баба Яга, Кашчей Безсмъртни и Таласъма. Знае, че един от тях е виновен, но не и кой точно. На въпроса "Кой отвлече Василиса?" първите трима отговарят: "Не съм аз", само Таласъмът казва, че не знае.
В помощ на Иван Царевич е вълшебното огледалце на Василиса, което е изпаднало при отвличането и сега то му подсказва, че двама от тях казват истината, а двама лъжат.
Знае ли Таласъмът кой е отвлякъл Василиса?


понеделник, 2 януари 2012 г.

Драконова задача №3

Триглав дракон е откраднал златната ябълка от царската градина. Храбрият юнак е заловил дракона и го предава на съд, защото в това царство саморазправата със закононарушителите е строго забранена.
Главите на дракона протестират пред съдията, че не е възможно трите едновременно да са отнесли ябълката и е нередно и трите да са подсъдими. 
-Добре, - съгласява се съдията - първо ще ви разпитам като свидетели по делото и въз основа на показанията ви ще определя коя ще е обвиняема по делото.
Дългогодишният му опит го е научил, че виновните винаги лъжат, а невинните казват истината.
-Ти ли отнесе ябълката? - пита той първата глава.
След като чува отговора, пита втората и третата:
-Истината ли каза първата глава?
-Да - отговаря втората.
-Излъга - казва третата.

Коя глава ще обвини съдията в открадването на ябълката?


 

Категории

Математическа логика

Математически приказки

Химия