вторник, 22 февруари 2011 г.

Снежни човеци

Навалял пухкав сняг. Децата направили в двора снежни човеци, такива че
-всички без един имат морков за нос;
-всички без един имат въглени за очи;
-всички без един имат тенджера за калпак;
-нито един няма и трите атрибута едновременно.
Колко снежни човека направили децата?

четвъртък, 17 февруари 2011 г.

Кой открадна брашното?

На заседание на съда за откраднато брашно Мартенският Заек заявил, че крадецът е Шапкаря. Алиса и Шапкарят също дали показания, които обаче не били записани. Съдът установил, че само един от обвиняемите е откраднал брашното и само този обвиняем казал истината.
Кой е откраднал брашното?

Източник: Малый мехмат

сряда, 16 февруари 2011 г.

Аскиома за истинската любов

За конкурса за съкратена приказка на Блага и Док

Истинската любов съществува тогава и само тогава, когато Аз ∪ Ти = Аз ∩ Ти.


Като да я разшифровате, си остава ваша работа. :D

Друга симпатична интерпретация - тук.

събота, 5 февруари 2011 г.

Преброяване на марсианското население

При преброяване на населението на Марс, Фо, Фу и Фъ, които са членове на едно марсианско домакинство, подали по електронен път следните сведения:

Фо: Членовете на нашето домакинство имат общо 10 уши.
Фу: Членовете на нашето домакинство имат общо 14 уши.
Фъ: Членовете на нашето домакинство имат общо 15 уши.


Знае се, че марсианците имат по 3, 4 или 5 уши. Тези с 4 уши винаги лъжат, а тези с нечетен брой уши винаги казват истината.

Колко уши имат общо членовете на това марсианско домакинство?

Оригиналната задача е от "Математическо състезание за издирване на млади таланти" за 4 клас. Аз я пренаписах, за да е адекватна към нашите преброителски страсти. :D

вторник, 1 февруари 2011 г.

Хензел и Гретел

Хензел и Гретел тръгнали от дома си. За да не се загубят в гората, те вървели заедно и оставяли покрай пътеката камъчета. Гретел оставяла на всеки 6 крачки по едно камъче, а Хензел - на всеки 8 крачки, освен ако там вече не била сложила сестра му.

На колко крачки от дома си били, когато всичките им 100 камъчета свършили?

СМТ, 2005
 

Категории

Математическа логика

Математически приказки

Химия