четвъртък, 23 юли 2009 г.

Математическа логика – Тест 3

1.

Дядото е 2 пъти по-силен от бабата, бабата- 3 пъти по-силна от внучката, внучката – 4 пъти по-силна от кучето, кучето – 5 пъти по-силно от котката, а котката – 6 пъти по-силна от мишката. Колко мишки трябват за да се извади ряпата?

A) 21 Б)720 B) 1237 Г) Само мишки не могат да извадят ряпата.


2.

В клас учат 37 ученика. Със сигурност има месец , в който рождениците са не по-малко от:

А) 3 Б) 4 В) 5 Г) 6


3.

В едно семейство всяко момче има толкова сестри, колкото и братя, а всяко момиче – два пъти повече братя, отколкото сестри. Колко общо са децата в семейството?

А) 3 Б) 7 B) 8 Г) 11


4.

Васил, Росен, Юлиан и Стефан заели на математическа олимпиада първите четири места. Като ги попитали за разпределението на местата, те дали следните отговори:

1. Стефан - на първо, Росен – на второ място.

2. Стефан – на второ, Васил – на трето място.

3. Юлиан – на второ, Васил – на четвърто място.

Във всеки отговор само едно от твърденията е истина. Кой е на четвърто място?

A) Стефан Б) Васил B) Юлиан Г) Росен


5.

Брат и сестра искали да си купят енциклопедия. На момчето не му достигали 20 лв., а на момичето 14 лв. Тогава решили да съберат парите и да я купят заедно, но се оказало, че така отново не им достигат 4 лв. Колко струвала енциклопедията?

А) 21 лв. Б) 30 лв. В) 38 лв. Г) 50 лв.


6.

През януари има четири понеделника и четири петъка. Какъв ден тогава е първи януари?

А) петък Б) понеделник B) вторник Г) неделя


7.

На масата са подредени четири фигури – триъгълник, кръг, правоъгълник и ромб. Те са оцветени в различни цветове – червен, син, жълт и зелен. Известно е, че червената фигура е между синята и зелената; вдясно от жълтата лежи ромб; кръгът е вдясно и от триъгълника, и от ромба; триъгълникът не е накрая; синята и жълтата фигура не лежат една до друга. Каква фигура лежи най-вдясно?

А) зелен правоъгълник Б) син ромб В) син кръг Г) червен триъгълник


8.

Бащата е 4 пъти по-възрастен от сина. След 20 г. бащата ще бъде 2 пъти по-възрастен от сина. На колко години е сега бащата?

А) 24 Б) 30 В) 32 Г) 40


9.

На родителска среща на клас от 28 ученика дошли 24 майки и 18 бащи. На колко от учениците на родителската среща са се явили и двамата родители?

A) 8 Б) 14 B) 15 Г) 18


10.

Ники, Сашо и Румен редовно ходят на кино, Ники – всеки трети ден, Сашо – всеки седми и Румен – всеки пети. Днес и тримата са на кино. След колко дни ще се засекат пак там?

А) 15 Б) 35 В) 70 Г) 105

Тест 1
Тест 2


6 коментара:

 1. На трета задача отговорът е седем: 4b +3g. Само от съображения за четност е невъзможен отговор с четен брой момичета. 2*( g - 1 ) = b

  ОтговорИзтриване
 2. Ще погледна това сутринта, когато мога да мисля :)

  ОтговорИзтриване
 3. :)Благодаря!
  Всъщност съм направила бебешка грешка в отварянето на едни скоби, логиката си е правилна /без съображения за четност/ и тя е следната:
  В семейството има х момчета и у момичета. Всяко момче има х-1 братя и у сестри
  => х-1=у , откъдето х=у+1 (1)
  Всяко момиче има х братя и у-1 сестри.Братята са два пъти повече от сестрите.
  => х=2(у-1) (2)
  От (1) и (2)следва, че
  у+1=2(у-1)
  у+1=2у-2
  у=3 три момичета
  х=у+1 х=4 четири момчета
  общо седем деца

  Снощи като видях коментара ти мозъкът ми вече спеше от два часа, та съвсем фрагментарно схванах за какво иде реч. Като изключих компютъра се сетих по каква логика съм решила задачата, което не е изненадващо, защото всяка задача, която може да бъде сведена до система линейни уравнения, бих я решила по този начин и в случая се ползва този механизъм, въпреки че формално на това ниво не е дефиниран по този начин, защото още не е изучавано.
  След това я реших отново и съм направила същата грешка, която съм допуснала и при правенето на теста 2(у-1)= 2у -1, откъдето идва вече и грешния резултат,който пък при проверка за валидност не се вижда, че е грешен и затова не съм го установила своевременно.
  Странното донякъде е да допусна два пъти една и съща елементарна грешка, но не чак толкова, явно подсъзнанието е голям шегобиец :).
  Благодаря още веднъж! Сега ще оправя условието.

  ОтговорИзтриване
 4. Всъщност, грешката се вижда при проверка на втората част от условието, но или не съм направила такава, или съм се заблудила по някакъв друг начин. Не мога да си спомня.

  ОтговорИзтриване
 5. май ще е най-добре да обосновиш някои от отговорите,а не само кой е верния отговор, а също така да се обясни,защо е точно това вярното

  ОтговорИзтриване
 6. Някои нищо не значи. Ако смятате някой отговор за спорен и обясните защо - става. :)

  ОтговорИзтриване

 

Категории

Математическа логика

Математически приказки

Химия