понеделник, 27 август 2012 г.

Великите зад чина: Платон и Аристотел, Питагор, Лобачевски
Виктор Чижиков "Великие за партами"
Адаптация на български: Gloxy-Floxy


неделя, 26 август 2012 г.

Приказка за малките Етиленчета

ученическа приказка, етилен, св-ва на етилена, полимеризация

Имало едно време малки Етиленчета (СН2=СН2). Летели си във въздуха и никого не закачали. Но били много слаби и беззащитни. Почти всеки можел да ги обиди или разруши.
Прелети, например, Бром край Етиленчето и го превърне в 1,2-Диброметан:
 СН2=СН2 + Br2 —> СН2Br-СН2Br
Същата картинка се получавала и с Халогеноводородите. Мине някакъв си Хлороводород наблизо и направи от Етиленчето Етилхлорид. Даже мъничкият Водород можел да ги победи:
СН2=СН2 + Н2 —> СН3-СН3
 А пък за Кислорода да не говорим. В негова среда изгаряли без помен да остане от тях.
Замислили се Етиленчетата как да я карат нататък. Отвсякъде ги дебнат едни опасности. Мислили, мислили, нищо не измислили. Решили да идат за съвет при дядо Катализатор. Той бил стар и мъдър и винаги им давал добри съвети. Така станало и сега. Направили Етиленчетата каквото ги научил - хванали се за ръце и се получила от тях дъ-ъ-ълга верига. Превърнали се в силен и здрав Полиетилен и заживели спокойно.

автор: Кирил Пестов
превод: Gloxy-Floxy


събота, 25 август 2012 г.

Ама, госпожо, нали казахте ...!


четвъртък, 23 август 2012 г.

Царство "Координатна ос" (математическа приказка)

дидактическа приказка, 6 клас
 
В едно царство, което се наричало "Координатна ос", живеели числа. В центъра му се издигал дворецът на царица Нула. Тя решавала много важни въпроси. Един ден в двореца се появили пътешествениците Плюс и Минус със своите свити oт положителни и отрицателни числа. Царицата ги поканила за нейни помощници, защото владенията и били много обширни. Те останали като такива, само че всички числа се изпокарали и настъпил голям хаос. Тогава Нулата решила Плюсът да управлява дясната половина от царството, а Минусът - лявата. Сложили пътни знаци, които показвали, че в дясната половина живеят само положителни числа, а в лявата - само отрицателни. Градът още бил разделен на квартали - единични отсечки. Всеки жител си имал къщичка - координата, а две еднакви числа, но с различни знаци били роднини - противоположни числа. Тогава се явило ново брожение. Числата започнали да се сравняват. Едните викали:
- Ние сме по-големи!
- Не е вярно, ние сме по-големи! - не отстъпвали другите.
В отговор царицата издала указ, който гласял, че отрицателните числа винаги са по-малки от положителните, а самата Нула е по-голяма от отрицателните и по-малка от положителните числа. Оттогава в царството настъпил ред и числата заживели мирно, спазвайки правилата.

автор: Елвира Андреева
превод: Gloxy-Floxy

неделя, 19 август 2012 г.

Как са се учили да броят преди два века

- Ученико, кажи ми кое е най-важно на земята?
- Честни отче духовен,
ще ти кажа кое е най-важно на земята:
Един син Мариин, Исус Христос над всички царства,
Две плочи Моисееви,
Три йерарха велики,
Четири евангелисти,
Пет рани Христови,
Шест събора Богородични,
Седем тайни църковни,
Осем милостини Божи,
Девет чина ангелски,
Десет заповеди Божи,
Единайсет небеса,
Дванайсет апостоли.

от ръкописен Молитвеник от 19 век

Има вариант на броилката и в обратен ред, от 12 към 1.
събота, 18 август 2012 г.

Едно зърно ориз (математическа приказка)

Приказката е индийски фолклор. Намерих я в един англоезичен сайт като методическа разработка по информационни технологии (Ексел). Но спокойно може да се ползва и за задача по информатика, макар и за създаване на съвсем проста програмка на начално ниво.

Имало едно време един раджа, който вярвал, че е мъдър и справедлив, какъвто трябва да е всеки раджа. Постановил селяните да му дават по-голямата част от оризовата си реколта.
- В моите хамбари - казал раджата - оризът ще бъде съхраняван добре и ако има лоша година, ще разполагаме със запас от храна.
Няколко години подред раджата прибирал почти цялата реколта на селяните и хамбарите му пращели от ориз. Дошла лоша година и настъпил глад. Селяните нямали ориз нито за храна, нито за семе.
- Ваше Величество, нека отворим хамбарите и раздадем ориз на хората! - помолил го един ден министърът. - Обещали сме.
- Обещано, необещано, откъде да знам колко ще продължи гладът! - троснал се раджата. - Трябва да имам ориз за себе си. Нима раджата може да стои гладен?
И като напук решил да организира пир за себе си и придворните. Изпратили един слон с два коша до хамбарите за ориз. Когато слонът се връщал натоварен към двореца, от единия прокъсан кош по пътя започнал да се сипе ориз. Малко момиче на име Рани видяло това. Тръгнало до слона, като постлало полата си така, че падащите зърна да се сипят в нея. Слонът стигнал до двореца и стоящият пред него страж креснал на детето:
- Стой, крадло такава! Накъде с тоя ориз?
- Аз не съм крадла - отвърнала Рани. - Точно обратното, събрах ориза на раджата и идвам да му го донеса.
Когато раджата научил, заръчал да му доведат момичето.
- Искам да те възнаградя за вярното поданичество и че си върнала това, което ми принадлежи - казал той великодушно. - Поискай каквото и да е и ще го имаш!
- Ваше Величество, незначителната ми постъпка не заслужава награда - скромно отговорило момичето. - Но ако настоявате, можете да ми дадете едно зърно ориз.
- Едно зърно ориз? - възкликнал владетелят. - Не, трябва да ми позволиш да те възнаградя по-богато, както подхожда на раджа!
- Добре тогава - засмяло се момичето. - Дайте ми сега зърното ориз, а аз ще идвам в продължение на 30 дни и искам всеки ден да ми давате два пъти повече зърна, отколкото предишния.
- Пак искаш скромна награда - казал раджата. - Но добре, ще я имаш!
И така Рани получила първото зърно ориз.
Задача: В Ексел да се направи таблица с две колони. В първата - дните, в които момичето е посещавало двореца, във втората - зърната ориз, които е получило всеки един ден. След като изведат резултат, учениците продължават приказката, четейки броя зърна, които момичето е получило всеки следващ ден:
На следващия ден Рани получила 2 зърна ориз.
На по-следващия - 4.
На  деветия ден - 256 зърна, което било всичко на всичко една малка шепа.
"Това момиче е честно, но не е много умно - помислил си раджата. - Та тя щеше да получи повече, ако беше задържала това, което беше събрала в полата си." 
Но дали бил прав?
Оризът, който получила Рани на дванадесетия ден се събрал в четири шепи, на тринадесетия - в една купа, на шестнадесетия - в една чанта.
"Май, не бях прав ... - взел да се размисля раджата. - Това ще излезе повече, отколкото предполагах."
В следващите дни взели да извозват ориза, който и се полага с товарни животни и хамбарите започнали постепенно да се опразват.
На последния тридесети ден двеста петдесет и шест слона и докарали съдържанието на последните четири склада на раджата - 536 870 912 зърна ориз.
- И какво ще правиш с всичкия този ориз? - тежко въздъхнал раджата. - Сега на мен не ми остана нищо!
- Ще го раздам на гладните - отвърнала Рани. - Ще оставя и на вас, ако обещаете отсега нататък да събирате като данък само толкова, колкото ви е нужно.
- Обещавам! - казал раджата.
И до края на дните си бил наистина мъдър и справедлив, какъвто всеки раджа трябва да бъде.

Продължение на задачата: В програмата да се построи графика y=f(x), където y са зърната ориз, а х - дните, в които са получени. На графиката да се посочи натрупването за различни периоди и цялото време.сряда, 8 август 2012 г.

Появата на нулата


По изключение нещо за най-малките ученици и старшите групи на детската градина. :)
 
Шестицата поливала цветя и била толкова погълната от заниманието си, че се стреснала, чувайки непознат глас: „ Кажете, моля, къде живеят цифрите?”  Цифрата Шест се обърнала и видяла симпатично овално същество.
-При вас ме изпрати царица Математика – обяснило то. – Нали вие сте и писали с молба за помощ?
-Да, помолихме я да ни научи да броим с по-големи числа. Миналата година, например, отгледах множество астри, но не можах да ги преброя. Ние всички тъжим, когато не можем да преброим нещо.
-Не се вълнувайте, аз ще ви помогна! – утешило Шестицата овалното същество.
-Бързо тук! При нас дойде най-голямата цифра на света! – започнала да вика въодушевено Шестицата.
Всички веднага се събрали около гостенката.
-Казвам се Нула – вежливо се представила тя на останалите цифри.
-О, колко е кръгла! – възхитила се Тройката.
-А какви числа можеш да броиш? – поинтересувала се Девятката.
-Аз въобще нищо не мога да преброя – въздъхнала гостенката.
-Даже и едно дърво ли не можеш да преброиш? – разстроено попитала Единицата.
-Нищо не мога – потвърдила Нулата.
Цифрите не знаели какво да мислят. Накрая мъдрата Девятка решила:
-Тук има някаква тайна. Ненапразно царица Математика  я е изпратила при нас. Хайде да и построим дом в нашия град, а докато стане готов, нека поживее у всички подред. Ще започнем от теб, Единица. Заведи гостенката у вас да си почине.
-Врабците долетяха, – възкликнала Петицата – бързо да ги преброим!
-Точно десет са – в хор отвърнали Единицата и Нулата, които в този момент заедно преминавали край ятото врабчета.
-Как успяхте да ги преброите толкова бързо? – изненадала се Петицата.
-Не знаем как точно се получи, но като застанахме една до друга, се превърнахме в десятка – отново в хор отговорили Единицата и Нулата.
Цифрите били удивени от такава новина.
-Невероятно! – казала Девятката. – Когато Нулата застане до някоя цифра, тя се превръща в десет пъти по-голямо число.
Петицата прошепнала нещо на Единицата и тя послушно пуснала Нулата, а Петицата се строила до нея. И след това се разсмяла:
-Ето, и аз проверих! Колко голяма станах, не просто Петица, а цели пет десетици – точно петдесет. Да, да, вярно е!
Цифрите се развълнували, всеки искал да застане заедно с Нулата и да провери своите нови възможности. Двойката литнала с нея към облаците и се превърнала в числото двадесет. Тройката я почерпила със сладкиш и се превърнала в числото тридесет. Четворката обсъдила с Нулата какъв дом да и построят. Разбира се, при това се превърнала в четиридесет. Но Девятката видяла, че гостенката едва не е припаднала от умора и казала със строг глас:
-Води, Единичке, гостенката вкъщи, изтощена е.
Единицата гордо се отдалечила с Нулата под ръка. Всички останали цифри също се отправили към домовете си, завиждайки на щастливата Единица.

                                                       ***

Въпроси и задачи към приказката:

  • С какво характерът на Нулата се отличава от характера на останалите цифри?
  • Как се изменя характерът на Нулата, когато образува десетици с другите цифри?
  • Как мислите, каква къщичка ще построят за Нулата?
  • По кое време на годината най-често навън е нула градуса?
  • След като се казва „нула часа”, защо Нулата не е отбелязана на циферблата на часовниците?
  • Какво значи изразът „пълна нула”? Може ли някой да бъде пълна нула?

                                                     ***
Сценка „Кому е нужна Нулата?”

Децата се делят на групи по три човека. Едно от тях е Нулата, останалите са други цифри. В сценката децата трябва да измислят причина, защо им е необходимо да се превърнат в десетици, и да се опитат да уговорят Нулата да застане редом с тях. Нулата застава редом с този, чиито аргументи изглеждат по-убедителни.

                                                     ***

Портрет на Нулата

Децата изтеглят картончета, на  които са отбелязани различни настроения, напр. замечтано, радостно, тъжно. Те трябва да нарисуват портрет на Нулата в такова настроение.

                                                      ***

Игра „С Нулата срещни се”

Едно от децата е Нулата, а другите държат картончета  с останалите цифри.
Нулата произнася: „С Нулата срещни се, в десетица превърни се! Таня и Светла, излезте!”
Двете деца излизат, а това, което играе Нулата, трябва бързо да назове двете двуцифрени числа, които се образуват, когато нулата се постави след цифрите на техните картончета.

                                                       ***

Домашна работа
Нарисувайте или напишете списък на предметите в дома ви, които по формата си напомнят за Нулата. Измислете кратка история, как Нулата се сприятелила с тези предмети.

                                                    ***
Работа по домашното задание

Децата четат/разказват своите приказки. От работите им се съставя книжка „С кого дружи Нулата”


А.Лопатина, М.Скребцова  „Добрата математика”
превод: Gloxy-Floxy

 

сряда, 1 август 2012 г.

Разликата между аБсорбция и аДсорбция


Източник: Учёные шутят

 

Категории

Математическа логика

Математически приказки

Химия