сряда, 28 септември 2011 г.

Геометрична главоблъсканица с подкова

Да се раздели подкова, която има  6 отверстия  за  гвоздеи на 6 парчета така, че във всяко от парчетата да има по едно отверстие. Разделянето да се извърши само с два праволинейни разреза.


Мисля, че задачата е на Чарлз Таунсенд, но не съм напълно сигурна. Освен това е с "подвохом", както казват руснаците, което в буквален превод означава "уловка", но в конкретния случай по-скоро бих го нарекла манипулация. :)

понеделник, 26 септември 2011 г.

И още малко камилки днес

Докато съм още на  камилска вълна и една задачка:

През пустинята върви керван с камили, едногърби и двугърби. Те имат общо 40 крака и 14 гърбици. На всяка втора двугърба камила седи камилар. 
Колко са камиларите?

Маркирам я "за концентрация и съобразителност", защото се смята наум и едва ли има смисъл човек да се уплита в диофантови уравнения. :)

сряда, 21 септември 2011 г.

Яхния от моркови

продължение на "Горкият Зайко"

Срещнали се Лиса и Мечокът.
-Накъде така, сестрице?
-Бързам към къщи. Зайко ми даде два моркова. Яхния ще си варя.
-И на мен ми даде четири. И аз ще си направя яхния.
Видяла хитрата Лиса, че Мечокът има повече моркови от нея и казва:
-Слушай, а защо да не я направим заедно, а?
Съгласил се Мечокът. Начупили клонки, напалили огън, сварили яхнията. Тъкмо седнали на масата, долетял Жеравът:
-Здравейте! Няма ли да се намери малко храна и за уморения пътник?
-Я, какъв си хитрец! - възкликнала Лиса. - А ти какво ще ни дадеш?
-Рибка ще ви дам.
Съгласили се те. Седнали всички заедно, разделили яхнията поравно и се наобядвали. Жеравът пуснал на земята шест рибки и отлетял.
-Три за теб и три за мен, да ги разделим поравно? - попитала Лиса Мечока.
Той помислил и отвърнал:
-Не е справедливо. Ти имаше два моркова, а аз четири. Така и рибките ще разделим.
Нямало лисицата къде да ходи, отстъпила. Въпреки това сега тича из цялата гора и навсякъде се хвали, че е надхитрила и измамила Мечока.

А ти как мислиш, справедливо ли разделили рибките?

Източник: Pedagogic.ru: Библиотека по педагогике

понеделник, 19 септември 2011 г.

Горкият Зайко

Направил си Зайко градинка и си посадил моркови. Дошло време да ги изкопае и отнесе вкъщи. Носи Зайко морковите, прегънат под тежестта им, и изведнъж насреща му Мечокът.
-Стой, Зайо, ще те ям!
Заплакал Зайо, замолил се:
-Не ме изяждай, половината си моркови ще ти дам.
-Малко ми е половината - изръмжал Мечокът. - Я виж колко голям съм аз, а колко малък си ти. Как така ще делим наполовина? Повече ми дай!
Нямало какво да направи Зайко, дал му половината от морковите и още половин морковче.
Пуснал го Мечокът и Зайко търтил да бяга към къщи. Но не успял да стигне до дупката си. От един храст изскочила Лисицата.
-Падна ли ми, Зайо! Сега ще те изям!
-Пусни ме, Лисо! - замолил се Зайко. - И на теб морковчета ще дам.
-Хм, а много ли ще ми дадеш?
-Вземи половината от това, което имам.
-Половината ми е малко! Я, каква съм голяма аз, а какъв малък ти! Не може да делим наполовина. Повече ми дай!
Дал и на нея Зайко половината от това, което било останало и още половин морковче.
Пуснала го Лиса. Прибрал се Зайко разплакан вкъщи:
-Горкият аз! Толкова се трудих, а тия разбойници само едно морковче ми оставиха!

Колко моркова отгледал Зайко? И по колко отнесли Мечокът и Лисицата?

Следва продължение ...
Източник: Pedagogic.ru: Библиотека по педагогике

неделя, 18 септември 2011 г.

Змей Горянин и живата вода

В зимна вечер Змей Горянин отнесъл две деца - брат и сестра - от едно село и ги затворил в тъмница. Помислил си: "Да се поохранят до пролетта, тогава ще ги изям". Но децата излезли проклети, започнали се такива крясъци и писъци, че Змей Горянин загубил покой и най-важното - апетит, всичките седем глави го заболели ... И решил да ги надхитри.
-Ще ви пусна на свобода, - казал им той - ако ми донесете жива вода, за да се подмладя. Но водата да ми донесете без съдове!
Децата нямало какво да правят, съгласили се.
Къде е изворът с жива вода Змеят им казал, но как да изпълнят условието му?

Източник: trizland.ru

Стори ми се подходяща за "Човек и природа" в начален курс, затова я качих. :)

вторник, 13 септември 2011 г.

Задачи от древността: Древна Индия

Готвач приготвя различни блюда с шест вкусови отенъка: солено, сладко, кисело, люто, горчиво и тръпчиво. Колко са всички възможни комбинации от тези вкусове?

От множество лотосови цветове една трета били пренесени в дар на Шива, една пета на Вишну, една шеста на Слънцето. Една четвърт получил Бхавани, а останалите шест цвята получил високоуважаваният учител. Кажи, колко били лотосовите цветове?

От един рой пчели една трета кацнали върху цветовете на кадамба, една пета на цветовете на шилиндха. Утроената разлика от тези две числа полетяла към цветовете на кутая и останала една пчела, която се носела из въздуха, привлечена едновременно от очарователното благоухание на жасмина и на пандануса. Кажи, колко били пчелите?
Не съм търсила български съответствия на имената на цветята, само ги транслитерирах. :)

неделя, 11 септември 2011 г.

Извинете, колко е часът?


петък, 2 септември 2011 г.

Подялба

Един баща имал квадратно поле. Четиримата му сина пораснали и той решил да подели с тях имота. За себе си оставил една четвърт от полето, както е показано на картинката.Останалото обещал на синовете си, ако съумеят да го разделят на равни по площ и по форма части. Как могат да направят това?

българска фолклорна задача

ОТГОВОР

 

Категории

Математическа логика

Математически приказки

Химия