събота, 11 февруари 2012 г.

За олимпиадата по химия е добре да знам (II) - 7/8 клас

... как се събират газове! :D

Както и да ви звучи, такава задача излиза 3 години подред в областния кръг за 7 клас, което по никакъв начин не означава, че осмокласниците са застраховани. Въпросът "откъде бих могъл да знам" го оставяме да виси безответен във въздуха и се ориентираме към това, което може да ни е от помощ.

Първо, трите задачи от архива (кликайте на картинките за увеличение):

2009-та

2010-та


2011-та

Теоретично:

При събирането на газове се спазват определени правила, които се обуславят преди всичко от свойствата на газа, главно разтворимост във вода, относителна плътност спрямо въздуха, химическа активност или неактивност спрямо компонентите на въздуха, физиологично действие. Газообразните вещества с голяма разтворимост във вода (хлороводород, амоняк) се събират само чрез изместване на въздух. Съдът е с отвора нагоре или с отвора надолу в зависимост от относителната плътност на газа спрямо въздуха.
Практически неразтворимите във вода газове може да бъдат събирани или чрез изместване на въздух, или чрез изместване на вода. Вторият начин е по-съвършен, но има и по-трудна техника. Той се прилага задължително при отровните и взаимодействащи с кислорода газове (въглероден оксид, азотен оксид). /"Училищният химичен експеримент" Р.Николова, С. Драголов, изд. Народна просвета, 1985/

Видимо:

В горепосочените задачи методистът се е вълнувал единствено от начина на събиране съобразно относителната плътност на газа спрямо въздуха. Казано по-просто, съдът е с отвора нагоре или с отвора надолу в зависимост от това, дали газът, който събираме, е по-тежък или по-лек от въздуха. Газове, които са по-леки от въздуха, се събират в съдове с отвора надолу. Газове, които са по-тежки от въздуха, се събират в съдове с отвора нагоре.

Справочно:

Газове, по-леки от въздуха са водородът и амонякът.

Газове, по-тежки от въздуха, са кислородът, хлорът, хлороводородът, сероводородът, серният диоксид и въглеродният диоксид.

Азотът и въглеродният оксид са с плътност много близка до тази на въздуха или по-конкретно пренебрежимо по-малка. Ако правилото трябва да се спази формално, би трябвало да ги отнесем към първата група, но ... съдейки по начина, по който е формулирана първата задача, където се пита "кой", а не "кои", явно отсъства подобна необходимост ... и аз не се наемам да ви съветвам как да ги третирате.
В справката не съм включила азотните оксиди, но би било повече от прекалено да бъдат включени, мисля.

И накрая за десерт  в тоя дух една елементарна 

Задачка

Как ще прелеете от един съд в друг:
а/водород
б/кислород2 коментара:

 

Категории

Математическа логика

Математически приказки

Химия