понеделник, 20 февруари 2012 г.

За олимпиадата по химия е добре да знам (III) + задачи (7/8 клас)

... как оцветяват пламъка алкалните и алкалоземните метали и техните съединения, защото е неизменна част от задачите за разпознаване на вещества. Неприятното е, че различните автори на помагала и съответно на задачи имат собствено мнение за точния нюанс на смесените цветове, но освен да се придържате към най-близкото, което ви е известно, не ви остава друго. Понеже се омотах с времето, няма кога да чертая таблици. По-добре да го използвам, за да кача повече задачи за упражнение, защото са кът.

Оцветяване на пламъка от алкалните метали и техните съединения

Li - малиново червен
Na - ярко жълт
К - виолетов(розововиолетов според някои източници)
Rb - червенокафяв
Cs - червеновиолетовОцветяване на пламъка от алкалоземните метали и техните съединения

Са - керемидено червен (оранжев)
Sr - карминово червен
Ba - зелен (ябълково зелен)

Добре е да се знае също и че металът Mg гори с ослепителна бяла светлина, което също може да бъде включено в такива задачи.

Задачи

7 клас

1. По какъв начин може да се докаже, че содата за хляб е натриево съединение?
2. Веществото А се съединява с вода и образува веществото Б. Веществото Б взаимодейства със солна киселина с образуване на вода и сол, която оцветява пламъка на спиртна лампа в жълт цвят. Назовете веществата А и Б и изразете описаните взаимодействия с химични уравнения.
3. В няколко банки има литиеви, калиеви и натриеви соли - карбонати, хлориди и сулфати. По какъв начин ще докажете в коя банка е литиевият хлорид?
4. Дадено е непознато вещество Х, което при взаимодействие с вода образува друго вещество Y. Веществото Y взаимодейства със солна киселина. Извършва се обменна реакция, един от продуктите на която е веществото Z, което оцветява пламъка в розововиолетов цвят. Кои са веществата X, Y и Z? Изразете описаните реакции с химични уравнения.

Забележка: Обърнете внимание на приликите и разликите между задачи 2. и 4. Може ли еднозначно да се определят изходните вещества А и Х в двете задачи или тяхната роля може да изпълнява повече от едно вещество?

8 клас
1. Дадено е безцветно кристално вещество А, чийто воден разтвор оцветява лакмуса в син цвят. Ако през воден разтвор на веществото А се прекара въглероден диоксид, се образува веществото Б, което при взаимодействие с бистра варна вода образува отново веществото А и утайка от веществото В. При взаимодействието между веществото А и солна киселина се образува веществото Г, което оцветява пламъка в жълт цвят.
Кои са веществата А, Б, В и Г? Подкрепете отговора си с химични уравнения.

2. При стапяне на веществото А със сребърнобял метал Б, който взаимодейства с водата при обикновена температура, се получава веществото В и друг, също сребърнобял метал Г, който реагира с водата само при продължително кипене. При прекарване на постоянен електричен ток през разтвор на веществото В във вода се получава същото съединение на метала Б, което се образува и при взаимодействието му с водата.
Необходимо е да се определи:
а/ Металът Б, като се знае, че веществото В оцветява пламъка в розово-виолетов цвят;
б/ Металът Г, като се има предвид и това, че при загряване на въздуха той изгаря с ослепителна бяла светлина и образува оксид от типа ЕО.
в/ Веществото В.

3. При продължително нагряване на късче от твърдо бяло вещество А се получава ново вещество Б, което при заливане с вода показва основна реакция, защото се получава веществото В. Веществото  Б при взаимодействие с въглероден диоксид образува отново веществото А. Веществото А, залято със солна киселина, образува веществото Г, което оцветява пламъка на спиртна лампа в оранжево-червен цвят. Кои са веществата А, Б, В и Г? Докажете твърдението си с химични уравнения?

4. На метала А се действа с разредена киселина Б. Получава се вещество В, което оцветява пламъка на спиртна лампа в жълт цвят и при взаимодействие с разтвор на сребърен нитрат образува бяла утайка. С концентрирана сярна киселина веществото В образува веществото Г, което при реакция с разтвор на бариев дихлорид образува бяло неразтворимо вещество Д. Кои са веществата А, Б, В, Г и Д? Изразете описаните реакции с химични уравнения.

0 коментара:

Публикуване на коментар

 

Категории

Математическа логика

Математически приказки

Химия