вторник, 28 февруари 2012 г.

Драконови задачи: Кой отвлече Василиса Прекрасна (VII)

Както си спомняме от предишната част (или пък вече не :D) Иван и дракончето успели да се вмъкнат в замъка на Кашчей и да захлопнат вратата под носа на кучето Цербер. Обиколили по етажите, жива душа не се виждала. Накрая се спуснали в подземието. Там имало три затворнически килии и маса, на която лежали дневник и мастилница. Като го отворил, Иван видял, че вътре Кашчей записва пленниците. Последният запис гласял следното:

Змей Дворянин* улових 
и в килия го хвърлих. 
Като на аристократ ще ми се прави,
за свободата да забрави!


Василиса си отвлякох,
венчална рокля и облякох.
А тя не щяла старец-мъж. Тъй ли?
И нея във тъмница хвърлих!

Хванах и една ламя
за гост задморски за сгодя.
Тя пък Цербера не щяла,
по човек била луднала.
Пред гостите ще ме излага!
Я, във килията да ляга!

-Мда-а-а! Кашчей няма да спечели нобелова награда за литература, то е ясно -  въздъхнал Иван. - Я, да видим по-натам, кой къде е и как се отварят килиите ...

Килиите за да отвориш,
с математика ще се побориш:
с пет тройки и действия аритметични ти
номерът им набери.
На Василиса само със скоби и деление,
на Ламята - към туй и умножение.
За аристократичното недоразумение
стигат събиране и деление.

И това било всичко.
–Зашеметително! - промърморил Иван. - А как да разбера кой в коя килия е?
Отишъл да разгледа вратите отблизо. Там го чакала още по-голяма изненада - всички килии имали един и същи номер "37". Цифровите ключалки в съответствие с описанието имали бутон с цифрата 3 и такива със знаците за аритметични действия. 
С каква числово-аритметична комбинация Иван може да открие и освободи Василиса? А ако иска да освободи и другите затворници?

--------------------
* - Змей Дворянин е брат на Змей Горянин, който претендира, че е с най-древен и благороден произход от цялото приказно царство. Със снобските си претенции лази по нервите на всички обитатели и явно тия на Кашчей не са издържали.

А задачката я свих (поне частично) от третокласен учебник по математика. Скоро имаше родителско оплакване от нея. Тъй като едва ли някой от посетителите ще е без завършено начално образование, трябва да я преборите без проблем. :)


вторник, 21 февруари 2012 г.

Капитан Флинт - химик

Капитан Флинт е в пристанището и влиза в смесения магазин, защото иска да си купи сода каустик. Собственикът на магазина обаче лежи пиян зад тезгяха. Помощникът знае, че предишния ден в склада са докарали три варела - един с готварска сол, един със сода каустик и един с английска сол за нуждите на местния лекар. Но той не знае кое от тях в кой от варелите се намира. Пуска капитан Флинт в склада, ако съумее да различи това, което му е нужно, той с удоволствие ще му продаде колкото иска. Капитан Флинт има в себе си единствено адски камък, който малко преди това си е закупил от дрогерията, за да си лекува кокошия трън. В склада има още вода и няколко стъклени чаши останали от запивката на собственика. Ще съумее ли с наличните средства да разпознае веществата и ако да, как?понеделник, 20 февруари 2012 г.

За олимпиадата по химия е добре да знам (III) + задачи (7/8 клас)

... как оцветяват пламъка алкалните и алкалоземните метали и техните съединения, защото е неизменна част от задачите за разпознаване на вещества. Неприятното е, че различните автори на помагала и съответно на задачи имат собствено мнение за точния нюанс на смесените цветове, но освен да се придържате към най-близкото, което ви е известно, не ви остава друго. Понеже се омотах с времето, няма кога да чертая таблици. По-добре да го използвам, за да кача повече задачи за упражнение, защото са кът.

Оцветяване на пламъка от алкалните метали и техните съединения

Li - малиново червен
Na - ярко жълт
К - виолетов(розововиолетов според някои източници)
Rb - червенокафяв
Cs - червеновиолетовОцветяване на пламъка от алкалоземните метали и техните съединения

Са - керемидено червен (оранжев)
Sr - карминово червен
Ba - зелен (ябълково зелен)

Добре е да се знае също и че металът Mg гори с ослепителна бяла светлина, което също може да бъде включено в такива задачи.

Задачи

7 клас

1. По какъв начин може да се докаже, че содата за хляб е натриево съединение?
2. Веществото А се съединява с вода и образува веществото Б. Веществото Б взаимодейства със солна киселина с образуване на вода и сол, която оцветява пламъка на спиртна лампа в жълт цвят. Назовете веществата А и Б и изразете описаните взаимодействия с химични уравнения.
3. В няколко банки има литиеви, калиеви и натриеви соли - карбонати, хлориди и сулфати. По какъв начин ще докажете в коя банка е литиевият хлорид?
4. Дадено е непознато вещество Х, което при взаимодействие с вода образува друго вещество Y. Веществото Y взаимодейства със солна киселина. Извършва се обменна реакция, един от продуктите на която е веществото Z, което оцветява пламъка в розововиолетов цвят. Кои са веществата X, Y и Z? Изразете описаните реакции с химични уравнения.

Забележка: Обърнете внимание на приликите и разликите между задачи 2. и 4. Може ли еднозначно да се определят изходните вещества А и Х в двете задачи или тяхната роля може да изпълнява повече от едно вещество?

8 клас
1. Дадено е безцветно кристално вещество А, чийто воден разтвор оцветява лакмуса в син цвят. Ако през воден разтвор на веществото А се прекара въглероден диоксид, се образува веществото Б, което при взаимодействие с бистра варна вода образува отново веществото А и утайка от веществото В. При взаимодействието между веществото А и солна киселина се образува веществото Г, което оцветява пламъка в жълт цвят.
Кои са веществата А, Б, В и Г? Подкрепете отговора си с химични уравнения.

2. При стапяне на веществото А със сребърнобял метал Б, който взаимодейства с водата при обикновена температура, се получава веществото В и друг, също сребърнобял метал Г, който реагира с водата само при продължително кипене. При прекарване на постоянен електричен ток през разтвор на веществото В във вода се получава същото съединение на метала Б, което се образува и при взаимодействието му с водата.
Необходимо е да се определи:
а/ Металът Б, като се знае, че веществото В оцветява пламъка в розово-виолетов цвят;
б/ Металът Г, като се има предвид и това, че при загряване на въздуха той изгаря с ослепителна бяла светлина и образува оксид от типа ЕО.
в/ Веществото В.

3. При продължително нагряване на късче от твърдо бяло вещество А се получава ново вещество Б, което при заливане с вода показва основна реакция, защото се получава веществото В. Веществото  Б при взаимодействие с въглероден диоксид образува отново веществото А. Веществото А, залято със солна киселина, образува веществото Г, което оцветява пламъка на спиртна лампа в оранжево-червен цвят. Кои са веществата А, Б, В и Г? Докажете твърдението си с химични уравнения?

4. На метала А се действа с разредена киселина Б. Получава се вещество В, което оцветява пламъка на спиртна лампа в жълт цвят и при взаимодействие с разтвор на сребърен нитрат образува бяла утайка. С концентрирана сярна киселина веществото В образува веществото Г, което при реакция с разтвор на бариев дихлорид образува бяло неразтворимо вещество Д. Кои са веществата А, Б, В, Г и Д? Изразете описаните реакции с химични уравнения.

петък, 17 февруари 2012 г.

Вие сте капитан на пиратски кораб ...

(от една подборка със задачи, давани при кандидатстване на работа в Гугъл; тази специално е за позицията технически мениджър; отговорът, естествено, е откриваем в интернет, но нищо не ви пречи да помислите)

... и вашият екипаж ще гласува как да бъде разпределено заграбеното злато, но предложението излиза от вас. Ако с него са съгласни по-малко от половината пирати, ще умрете. Как ще разпределите златото, така че и да получите висок дял, и да останете жив?


четвъртък, 16 февруари 2012 г.

Химическа гатанка по Плиний Стари

"Има камък за тъкани, - пише той - който расте в пустините на Индия, където обитават змии, където никога не пада дъжд и затова той е привикнал на жега. От него правят погребални ризи, за да завиват труповете на вождовете при изгарянето им на клада; от него правят за пируващите салфетки, които могат да се нажежават на огъня."

Кой е камъкът (минералът)?

:) Да пробваме така, а ако се окаже, че съм била свръх-загадъчна, ще добавя и малко подсказки.

събота, 11 февруари 2012 г.

За олимпиадата по химия е добре да знам (II) - 7/8 клас

... как се събират газове! :D

Както и да ви звучи, такава задача излиза 3 години подред в областния кръг за 7 клас, което по никакъв начин не означава, че осмокласниците са застраховани. Въпросът "откъде бих могъл да знам" го оставяме да виси безответен във въздуха и се ориентираме към това, което може да ни е от помощ.

Първо, трите задачи от архива (кликайте на картинките за увеличение):

2009-та

2010-та


2011-та

Теоретично:

При събирането на газове се спазват определени правила, които се обуславят преди всичко от свойствата на газа, главно разтворимост във вода, относителна плътност спрямо въздуха, химическа активност или неактивност спрямо компонентите на въздуха, физиологично действие. Газообразните вещества с голяма разтворимост във вода (хлороводород, амоняк) се събират само чрез изместване на въздух. Съдът е с отвора нагоре или с отвора надолу в зависимост от относителната плътност на газа спрямо въздуха.
Практически неразтворимите във вода газове може да бъдат събирани или чрез изместване на въздух, или чрез изместване на вода. Вторият начин е по-съвършен, но има и по-трудна техника. Той се прилага задължително при отровните и взаимодействащи с кислорода газове (въглероден оксид, азотен оксид). /"Училищният химичен експеримент" Р.Николова, С. Драголов, изд. Народна просвета, 1985/

Видимо:

В горепосочените задачи методистът се е вълнувал единствено от начина на събиране съобразно относителната плътност на газа спрямо въздуха. Казано по-просто, съдът е с отвора нагоре или с отвора надолу в зависимост от това, дали газът, който събираме, е по-тежък или по-лек от въздуха. Газове, които са по-леки от въздуха, се събират в съдове с отвора надолу. Газове, които са по-тежки от въздуха, се събират в съдове с отвора нагоре.

Справочно:

Газове, по-леки от въздуха са водородът и амонякът.

Газове, по-тежки от въздуха, са кислородът, хлорът, хлороводородът, сероводородът, серният диоксид и въглеродният диоксид.

Азотът и въглеродният оксид са с плътност много близка до тази на въздуха или по-конкретно пренебрежимо по-малка. Ако правилото трябва да се спази формално, би трябвало да ги отнесем към първата група, но ... съдейки по начина, по който е формулирана първата задача, където се пита "кой", а не "кои", явно отсъства подобна необходимост ... и аз не се наемам да ви съветвам как да ги третирате.
В справката не съм включила азотните оксиди, но би било повече от прекалено да бъдат включени, мисля.

И накрая за десерт  в тоя дух една елементарна 

Задачка

Как ще прелеете от един съд в друг:
а/водород
б/кислородпетък, 10 февруари 2012 г.

За олимпиадата по химия е добре да знам ... (ниво 8 клас)

... наименованията в практиката на някои от съединенията на изучаваните химични елементи

Водeн разтвор на диводороден пероксид (Н2О2) в практиката e известeн като кислородна вода или перхидрол.

Съединения на алкалните метали

Натриев хидроксид NaOH - сода каустик
Натриев хидрогенкарбонат NaHCO3 - сода бикарбонат
Динатриев карбонат Na2CO3- калцинирана сода
Дикалиев карбонат K2CO3- поташ
Динатриев сулфат декахидрат Na2SO4.10H2O - глауберова сол
Калиев хлорат KClO3- бертолетова сол
Натриев хипохлорит NaClO - белина

Съединения на алкалоземните метали

Калциев оксид CaO- негасена вар
Калциев хидроксид Ca(OH)2- гасена вар
Калциев карбонат CaCO3- варовик, мрамор, креда
Калциев сулфат дихидрат CaSO4.2H2O - гипс
Магнезиев сулфат хептахидрат MgSO4.7H2O - английска сол

И още няколко соли на сярната киселина

Калиево-алуминиев дисулфат додекахидрат KAl(SO4)2.12H2O- обикновена стипца
Меден сулфат пентахидрат CuSO4.5H2O- син камък; разтвор на син камък и вар - бордолезов разтвор

Сребърен нитрат AgNO3 - адски камъкчетвъртък, 9 февруари 2012 г.

Братята атоми, които си търсели работа (химическа загадка)

Три еднакви метални атома решили да си намерят работа. Поседели, помислили и първият казал:
-Момчета, реших, ще си намеря работа в строителството.
-Така като гледам ... - почесал се замислено вторият по последния електронен слой - и аз ще си намеря работа в строителството ...
-Каквото и да мисля, - казал накрая третият - по-добра работа от тая в строителството няма да намеря!
Ще речете: "Тия метални атоми никакво въображение нямат". Нищо подобно! Защото трите атома влезли в състава на три различни химични съединения, но спазили дадената дума и под тази форма и тримата отишли в строителството.
Атоми на кой химичен елемент били тримата братя и под формата на какви съединения си намерили работа в строителството?вторник, 7 февруари 2012 г.

Драконова задача №10

Във вълшебната страна живеят мъжествени рицари, свирепи дракони и прекрасни принцеси. Рицарите убиват дракони, драконите ядат принцеси, а принцесите измъчват рицарите до смърт. Имало всичко на всичко 100 рицаря, 99 принцеси и 101 дракона. Древно заклинание забранява да се убива този, който е погубил нечетен брой жертви. Към този момент в страната е останал само един жител. Какъв е той и защо?


 

Категории

Математическа логика

Математически приказки

Химия