събота, 28 януари 2012 г.

Драконови задачи: Кой отвлече Василиса Прекрасна? (VI)

Както стана ясно от коментара на Гост, драконката е снесла 4 или 12 яйца и в първия случай 3-те яйца, намерени от Иван Царевич, са пазени, а във втория - изоставени. Той бил толкова гладен, че решил да рискува. Счупил едно от тях и отвътре насреща му се опулило малко драконче - явно яйцата не били особено пресни. Дракончето бързо смушило зад гърба си една книжка с картинки и изписукало:
-Не ме убивай, добри юначе, може да ти потрябвам!
Иван се вслушал в къркоренето на стомаха си, почесал се по главата и като си представил какви ядове го чакат с природозащитниците, ако реши да го убие, се съгласил набързо:
-Добре! И без това си забравих запалката, а пък може да ми потрябва - и пъхнал дракончето в джоба си.
Продължили нататък и скоро излезли от блатото. Там ги чакало ново изпитание - пред тях се издигала стена от тръни, толкова висока и широка, че краят и не се виждал. Не успял да разсече тръните с меча си и се зачудил, не бил виждал такива по техния край.
-Я ти пробвай! - казал той, като извадил дракончето от джоба си.Сложил го на земята и духнал малко прах срещу му.
-Апчииих! - силно кихнало дракончето, изригнало огнен пламък и тръните пламнали.
Отворила се просека, зад която били портите на двора на кашчеевия замък. Те зеели подозрително гостоприемно разтворени. Влезли вътре. Дракончето се подало неспокойно от джоба на Иван, подушило въздуха, скрило се обратно и започнало да рие с лапички из боклуците в джоба му.
-Ей, какво правиш, гъдел ме е! - оплакал се Иван.
-Мирише на куче! - избърборило нервно то отвътре и заровило още по-бързо.
Рекло-недоизрекло, насреща им с адски лай изскочило кучето Цербер. А-ха, да се хвърли върху Иван, но дракончето се подала от джоба му и метнало срещу кучето една изсъхнала медена курабийка, която успяло да изрови вътре. Едната глава на Цербер захапала курабийката, втората продължила да ръмжи за атмосфера, а третата казала:
-Всяка от нас ще ти зададе по един въпрос. Имаш по 3 секунди да отговориш правилно. Ако го направиш, ще те пропуснем. Ако не, ще изядем душата ти. Готов ли си?
Иван кимнал.
-Кое е по-голямо, сумата от всички цифри или тяхното произведение?
Иван отговорил веднага (а вие?), но преди втората глава да успее да зададе въпроса си, сам попитал:
-Слушай, много странни работи стават днес. И ти не си от нашата гора, нали? Какво търсиш тук?
-На специализация. Не се разсейвай! И така, ако участваш в състезание по бягане и задминеш втория, кой ще бъдеш?
Иван отново отговорил бързо и правилно (а вие?). Дошъл ред на последната глава да зададе въпроса си, тази, която стискала курабийката в уста. И за да по пита, тя ей тъй, уж случайно, глътнала курабийката. Това вбесило останалите две глави и те я нападнали с яростен лай. А докато главите на Цербера се биели помежду си, Иван и дракончето се промъкнали в замъка ...


4 коментара:

 

Категории

Математическа логика

Математически приказки

Химия