вторник, 17 януари 2012 г.

Драконови задачи: Кой отвлече Василиса Прекрасна? (IV)

Тръгнал Иван Царевич след вълшебното кълбо към замъка на Кашчей. Вървял, вървял, стигнал до едно блато. Тогава от небето се спуснал черен гарван и грабнал кълбото. Не знаел Иван Царевич как да продължи нататък. В блатото се разклонявали три пътеки, но по коя от тях да поеме? Огледал се и видял наблизо една схлупена къщурка. Потропал на вратата и влязъл. Вътре, до огнището седяла стара кикимора и плетяла. Помолил я Иван Царевич да го упъти коя пътека да поеме към замъка на Кашчей.
-Пътеки много, момко. Всяка от тези три се разклонява на по още три, а те - също на по още три. Някои водят към сигурна смърт, други - към вечното блаженство. Но щом искаш да стигнеш до Кашчеевия замък, запомни:
-на първото разклонение тръгни по дясната пътека;
-на второто не тръгвай по дясната пътека;
-а на третото не тръгвай по лявата.
Два пъти, докато го упътвала кикимората, куките и звъннали силно, но той внимавал да запомни съветите за пътя и не обърнал внимание. Благодарил и за помощта и се отправил към блатото да хване десния път.
-Спри се, Иване, може на смърт да отиваш! - обадило се от джоба му огледалцето на Василиса. - Не чу ли, че при два от съветите  на кикимората куките и зазвъняха? Гибел предвещава това, лъжливи са тези съвети.
-Но аз не запомних кои са! - отчаяно възкликнал Иван.
-Може да ти помогне това, което тя не ти каза, но прочетох в мислите и: трите пъти три различни пътеки трябва да хванеш - веднъж лявата, веднъж дясната и веднъж средната.
Седнал Иван Царевич пред блатото и се замислил, кой е единственият верен път?

3 коментара:

 

Категории

Математическа логика

Математически приказки

Химия