петък, 10 февруари 2012 г.

За олимпиадата по химия е добре да знам ... (ниво 8 клас)

... наименованията в практиката на някои от съединенията на изучаваните химични елементи

Водeн разтвор на диводороден пероксид (Н2О2) в практиката e известeн като кислородна вода или перхидрол.

Съединения на алкалните метали

Натриев хидроксид NaOH - сода каустик
Натриев хидрогенкарбонат NaHCO3 - сода бикарбонат
Динатриев карбонат Na2CO3- калцинирана сода
Дикалиев карбонат K2CO3- поташ
Динатриев сулфат декахидрат Na2SO4.10H2O - глауберова сол
Калиев хлорат KClO3- бертолетова сол
Натриев хипохлорит NaClO - белина

Съединения на алкалоземните метали

Калциев оксид CaO- негасена вар
Калциев хидроксид Ca(OH)2- гасена вар
Калциев карбонат CaCO3- варовик, мрамор, креда
Калциев сулфат дихидрат CaSO4.2H2O - гипс
Магнезиев сулфат хептахидрат MgSO4.7H2O - английска сол

И още няколко соли на сярната киселина

Калиево-алуминиев дисулфат додекахидрат KAl(SO4)2.12H2O- обикновена стипца
Меден сулфат пентахидрат CuSO4.5H2O- син камък; разтвор на син камък и вар - бордолезов разтвор

Сребърен нитрат AgNO3 - адски камък0 коментара:

Публикуване на коментар

 

Категории

Математическа логика

Математически приказки

Химия