сряда, 18 юли 2012 г.

Химически анекдоти

Н2О не е девизът наш, нашият е С2Н5ОН.

- Знаете ли, че кислородът е открит чак през втората половина на 18-ти век?
- Нима? А как са дишали хората дотогава?

На изпит академик Каблуков попитал студент как се получава водород в лабораторни условия.
- От живак - отговорил студентът.
- Така ли? - заинтригувал се академикът. - Бихте ли обяснили по-подробно?
- Чрез нагряване по уравнението:
Нg --> H + g
Водородът е лек и излита, а g е земното ускорение - то е тежко и остава.

- Валентина Афанасиева, имате сярна киселина на стола!
- Лъжеш-ш-ш-ш-ш ...

На изпит по химия студент не може да си спомни отговора на въпроса. Преподавателят е благоразположен и се опитва да му помогне:
- Спомнете си, за какво мислите най-много, докато сте на среща с момиче?
- Ебонит! - радостно възкликва студентът.
- О, времена, о, нрави! - въздъхва професорът. - Целулоид!

Отново на изпит.
- В какво се съхранява нефта?
- Презервоар - след дълъг и мъчителен умствен напън отговаря студентката.
- Но защо с "п"?
- А, да, спомних си! - победоносно възликва тя. - Резерватив!

2 коментара:

 

Категории

Математическа логика

Математически приказки

Химия